תקנון האתר

תקנון אתר "בוצ'ר שופ"

 

ברוכים הבאים לאתר "בוצ'ר שופ". אתר זה מוקדש ללקוחותינו באהבה - אנא קראו בתשומת לב תקנון זה שכן עשויים לחול בו שינויים.

​אנא שימו לב כי עצם השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון זה.

 

הגדרות:

החברה: יום טוב 15 ת"א בע"מ ח.פ :515587103, כתובת: יום טוב 15 תל אביב יפו.

מוקד הזמנות/שירות לקוחות: מוקד הנועד לסייע לכם ולתת מענה לבעיות הקשורות בשימוש באתר ולפניות הנוגעות להזמנות באתר במספר:054-5787092

האתר: https://butchershop.co.il/

משתמש/מזמין: כל אדם שאינו קטין, לרבות גוף משפטי המאוגד ורשום כדין בישראל המשתמש באתר והכל בכפוף למילוי התנאים המפורטים בתקנון זה.

המוצרים: כל מוצרי המזון והפריטים המוצעים למכירה באתר זה.

עסקה/הזמנה: הזמנת המוצרים המוצעים למכירה באתר זה.

 כללי

 

 • א.1. כל שימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון זה.
 • א.2. בכל שאלה, הערה או בעיה הנוגעות לאתר זה ניתן לפנות אלינו לתמיכה בטלפון 054-5787092.
 • א.3. תוכן האתר ותקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. ההתייחסות הינה לשני המינים כאחד. בכל מקום בו מנוסח תוכן האתר ו/או תקנון זה בלשון יחיד ההתייחסות הינה ליחיד ו/או לרבים לפי העניין.
 • א.4. יש לקרוא תקנון זה בתשומת לב מפעם לפעם, שכן עשויים לחול בו שינויים והחברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הקנון לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מוקדמת.
 • א.5. למשתמשים באתר לא תהא כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה בגין עדכון או שינוי האמור בסעיף זה.
 • א.6. אתר זה הינו אתר אינטרנט שבמסגרתו תוכלו לבצע הזמנות של בשר טרי ומצרכי מזון אחרים המיוצרים ומשווקים על ידי החברה.
 • א.7. תקנון זה מהווה חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש ובין החברה לכל דבר ועניין, השימוש באתר וביצוע כל פעולה או עסקה בו כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה.
 • א.8. במידה והמשתמש אינו מסכים לתנאי תקנון זה הוא מתבקש לא לעשות שימוש באתר.
 • א.9. החברה רשאית למנוע ממשתמש מלעשות שימוש באתר ו/או לבצע בו פעולות מכל סיבה לרבות הפרת תנאי מתנאי התקנון, מסירת פרטים שגויים במתכוון, ביצוע מעשה שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או מי מטעמה ובפעילות האתר.
 • א.10. המשתמשים הרשאים לעשות שימוש באתר זה הינם מעל לגיל 18 בעל תעודת זהות ישראלית תקפה וכתובת דואר אלקטרוני או גוף משפטי המאוגד ורשום כדין בישראל וכשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות לרבות רכישת מוצרים באתר זה.
 • א.11. החברה רשאית לשנות ו/או להפסיק, לפי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת את פעילות האתר וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת לכך.
 • א.12. למרות האמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר למשתמש מסוים מכל סיבה שהיא לרכוש מוצרים באמצעות האתר, לרבות ביטולה של ההזמנה בכל עת, וזאת על פי שיקולה הבלעדי של החברה וללא כל צורך בנימוק או הסבר לכך.
 • א.13. השירות שניתן במסגרת האתר מוענק באזורים מסוימים בלבד המשתנים ומתעדכנים מעת לעת על ידי החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 • א.14. רכישת מוצרים ואספקתם באתר זה אפשרית אך ורק כאשר הכתובת המבוקשת על ידכם מצויה בתוך אזור הפעילות כפי שמופיע ומתעדכן באתר, ובכפוף לכך שאין כל מניעה טכנית ו/או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור.

שעות הפעילות בהן ניתן לבצע הזמנה באתר:

הזמנות באתר ניתן לבצע 24/7. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבצע עבודות תחזוקה מעת לעת בהן לא תתאפשר הזמנה באתר.

מספר הטלפון של מוקד שירות הלקוחות של האתר: 054-5787092

שעות פעילות בהן פועל מוקד שרות לקוחות של האתר:

ימים א’ – ה’ : 9:00 – 17:00. יום ו’ וערבי חג: 9:00 – 12:00.

על אף האמור בכל מקום בתקנון זה, מובהר בזאת כי ייתכן ויחולו שינויים/חריגות במועדי האספקה וכן במועדי שעות הפעילות והחברה אינה מחויבת למועדים אלה.

כמו כן, ייתכן ויחולו שינויים במועדים המצוינים בתקנון זה לרבות במועדי האספקה, שעות פעילות האתר ושעות פעילות מוקד שירות הלקוחות, והכל לפי שיקול הדעת הבלעדי של החברה.

 

עצם השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון זה, הזמנת מוצרים ו/או ביצוע פעולות כל שהן באתר זה על ידכם, מאשר כי קראתם את התקנון וכי הנכם מסכימים ומאשרים את כל הוראותיו של התקנון המהווה הסכם מחייב ביניכם לבין החברה ולכך שתהליך ההזמנה והרכישה באתר יהא כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה. וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד החברה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה למעט טענות הקשורות בהתחייבות מפורשת של החברה על פי תקנון זה.

מוצרים וביצוע הזמנה

 • ב.
  • ב.1. תהליך הרכישה באתר מתבצע ע"י הוספת פריטים לסל הקניות, בסיום ההוספה על הגולש ללחוץ על כפתור "סל הקניות" ע"מ לוודא את המוצרים והכמויות. בסיום התהליך יתקבל דף המציג את פרטי ההזמנה ומספר אישור ההזמנה המהווה אישור לביצוע ההזמנה בצורה תקינה. במקביל, תישלח ללקוח הודעת טקסט (SMS) לנייד עם לינק לצפייה בהזמנה.
  • ב.2. לאחר סיום הוספת המוצרים לסל כאמור, יוכל המזמין לציין במקום המיועד לכך כי הוא מסכים שהמוצרים המוזמנים יושארו בסמוך לדלת מקום האספקה או במקום מבוקש אחר על ידו. כמו"כ, רשאי הלקוח לבקש שהמשלוח יימסר לאדם אחר שאת פרטיו יזין הלקוח במסך המיועד לכך. בכל מקרה, השארת המוצרים תיעשה ע"פ בחירת הלקוח ותהיה באחריותו הבלעדית. לאחר השארת המוצרים ע"י החברה במען הלקוח לפי בחירתו כאמור, לא יוכל הלקוח להעלות טענה על אי התאמה / החזרה / זיכוי / גניבת המוצרים וכיוב'.
  • ב.3. המוצרים הנמכרים באתר הם מוצרי בשר, מוצרי מזון ומוצרי צריכה אחרים לסוגיהן, והכל כמפורט כמופיע ברשימות המוצרים המופיעות באתר.
  • ב.4. במסגרת הרכישה באתר החברה יהיה המשתמש רשאי להזמין ממוצר כלשהו אך ורק כמות סבירה. סבירות הכמות כאמור תהא נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
  • ב.5. אלרגניים / גלוטן – אין להסתמך על הפירוט המופיע במרכיבי המוצר כפי שמופיעים באתר, במידה ומופיעים. יש לקרוא את המופיע על גבי המוצר לפני השימוש בו.
  • ב.6. הנתונים המופיעים לעניין המוצרים שאינם מיוצרים על ידי החברה, הרכבם, תכונותיהם וכיוצ"ב נמסרו על-ידי ספקי המוצר ועל כן הנם באחריותם הבלעדית.
  • ב.7. החברה רשאית לשנות בכל עת לפי ראות עיניה את ההיצע ו/או את מגוון המוצרים המוצגים ברשימת המוצרים המופיעים באתר, וכן להחליף ו/או להוסיף איזה מהמוצרים ברשימת המוצרים או להוציא איזה מהמוצרים מהרשימה וזאת מעת לעת, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.
  • ב.8. תמונות המוצרים המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את החברה.
  • ב.9. רכישה של משקאות אלכוהוליים מותרת אך ורק ללקוחות אשר גילם מעל 18 שנים. מובהר בזאת, כי בעת הזמנת מוצרים אלו הנכם מאשרים, כי הנכם בוגרים הרשאים לרכוש מוצרים אלו על פי החוק, כמו כן, בהתאם לחוק, לא ניתן לספק משקאות אלכוהוליים בין השעות 23:00 –18:00.
  • ב.10. מוצרים הנמכרים יבחרו על ידי עובדי החברה ובחירתם תעשה בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי של העובדים, וזאת בכל הקשור לטיב ו/או טריותם של המוצרים, ולמזמין לא תהא כל טענה ו/או תביעה בגין מוצרים אלו שיסופקו לו.
  • ב.11. כמו כן, לא תהא למזמין כל טענה ו/או תביעה כנגד תאריך התפוגה המצוין על המוצר שסופק ללקוח כל עוד תאריך התפוגה הרשומה על המוצר הינה בפרק זמן סביר לפני תום התפוגה, וזאת בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של החברה.
  • ב.12. המזמין יישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או לחברה ו/או לצד ג' כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצא באלה טעויות.
מחירי המוצרים
 • ג.
  • ג.1. חלק ניכר מהמוצרים המפורסמים באתר הינם מוצרים שמחירם תלוי במשקלם. משמעות הדבר היא שאמנם הזמנת המוצרים באתר תהיה לפי משקל מדויק (לדוג' ביחידות של חצי קילו או קילו), אך חיוב הלקוח ייעשה לפי משקל המוצרים המדויק בפועל. שקילת המוצרים וגביית התשלום ייעשו לאחר ביצוע ההזמנה ע"י הלקוח.
  • ג.2. הסיבה לכך היא כי בעת ביצוע הזמנה אומדן ערך ההזמנה שנמסר ללקוח מתבצע עפ"י הערכת המשקל של המוצרים השקילים המוזמנים, ואולם החיוב בפועל יתבצע עפ"י שקילה של המוצרים בסמוך לאספקתם ללקוח.
  • ג.3. מחירי המוצרים הנמכרים באתר אינם תואמים בהכרח למחירי המוצרים הנמכרים במפעל ובחנויות החברה מהם נאספים המוצרים לצורך אספקתם ללקוח. בכל מקרה יחייב המחיר המצוין על גבי החשבון, שהוא המחיר המופיע באתר ולא המחיר המופיע (אם מופיע) על תו מחיר כלשהו המוטבע על המוצר.
  • ג.4. מחירי המוצרים באתר כוללים מע"מ כחוק.
  • ג.5. מחירי המוצרים הקובעים הינם רשומים ליד כל מוצר מהמוצרים המופיעים באתר. החברה תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
  • ג.6. במידה ועודכנו מחירי המוצרים לפני תום הליך בחירת המוצרים על ידי המשתמש הוא יחויב לפי המחירים המעודכנים.
  • ג.7. במידה ובוצעה הזמנה של מוצר כלשהו ובין מועד הזמנתו למועד אספקתו ישתנה מחירו המחיר הקובע שעל פיו יחויב המזמין יהיה המחיר בעת אישור ההזמנה על ידי המזמין.
  • ג.8. מוצרים אשר מוצגים למכירה במחירי מבצע יסופקו במחיר המבצע בכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף הן במועד הרכישה והן במועד האספקה.
  • ג.9. חיוב המזמין בגין מוצרים הנשקלים יהא בהתאם למשקל המוצרים בהתאם לשקילתם בפועל על ידי החברה. יובהר, כי אומדן ערך ההזמנה שנמסר למזמין הינו מתבצע עפ”י הערכת המשקל של המוצרים הנשקלים המוזמנים. לתשומת לב המזמין, מטבע הדברים, במוצרים הנמכרים ומסופקים על פי משקל תתכן סטייה סבירה בין המשקל שהוזמן לבין המשקל שיסופק בפועל, בין עם בעקבות פחת ובין אם מסיבות אחרות, ולפיכך החשבון ייעשה בהתאם למשקל המוצר שסופק בפועל למזמין ולא תהא לו כל תביעה ו/או טענה בשל כך.
  • ג.10. במקרה של טעות במחיר המעודכן באתר, או בסימוני המבצעים, המחיר הקובע הינו מחיר מחירון החברה בלבד. ולא זה המופיע באתר.
  • ג.11. החברה אינה מחויבת לספק מוצרים במחיר המעודכן באתר במידה וחלה טעות במחיר המעודכן באתר.
 • אופן התשלום עבור ההזמנה באתר
 • ד.
  • ד.1. התשלום עבור ההזמנות באתר יתבצע באופן אחד בלבד:
 1. באמצעות כרטיסי אשראי במועד אישור מחיר ההזמנה הסופי.
  • ד.2. התשלום בכרטיסי אשראי יהיה באמצעות כרטיסי אשראי המונפקים על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המוכרות והפועלות בארץ בלבד. ובכפוף לכך שחברות אלו מתירות את ביצוע התשלומים ברשת האינטרנט ולמזמין.
  • ד.3. על אף האמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים ו/או אמצעי תשלום אחרים ככל שתבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי.
  • ד.4. תנאי האשראי יהיו בהתאם לתנאים שיהיו נהוגים בחברה בעת מועד ההזמנה והחברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או לשנות את דרך התשלומים באתר לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת כפי שיראה לה.
דמי משלוח
  • ד.5. הזמנה באתר תחייב את המזמין בדמי משלוח בסך כפי שיצוין באתר עבור דמי משלוח למען המבוקש במסגרת הזמנה אחת. מובהר בזאת, כי דמי המשלוח הינם בנוסף לתשלום ההזמנה.
  • ד.6. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, ואינה מתחייבת להודיע מראש על שינוי ו/או עדכון כאמור.
  • ד.7. מחיר דמי המשלוח יצוין במסך הקופה בטרם השלמת הרכישה. מחיר המשלוח יכול להשתנות מעת לעת ולהיות כפוף למבצעים, לגובה קנייה, או להתניה אחרת, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי שלהחברה.

  עלות משלוחים :

  בגין הזמנה בעלות כוללת של עד 500 ₪ מחיר המשלוח יהיה 20 ₪

  בגין הזמנה בעלות כוללת של למעלה מ 500 ש"ח מחיר המשלוח יהיה 0 ₪

  דמי המשלוח יקבעו סופית בהתאם לסכום הקניה לתשלום ביום אספקת המוצרים.

  • ד.8. במידה וייבחר הלקוח לבצע הזמנה באמצעות האתר ולהגיע לאסוף את ההזמנה בצורה עצמאית בחנות המפעל, ייתכן ובנוסף למחירי המוצרים ,יחויב הלקוח בדמי שירות הכנת המשלוח בסכום אשר יצויין בדף הקופה בטרם השלמת הרכישה.
  • אופן הספקת המוצרים לכתובת המזמין
  • ה.
  • ו.
   • ו.1. המוצרים הנכללים בהזמנה יסופקו על ידי החברה לכתובת אותה הזין המזמין ובכפוף לכך שזכותה של החברה שלא לספק מוצרים כלשהם, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
   • ו.2. מובהר כי האתר יציע מועדים לאספקה בהתאם לאזורי הפעילות וליכולת האספקה שלו באותה עת ובכפוף לשיקול דעתו הבלעדי.
   • ו.3. אזורי הפעילות משתנים מעת לעת, על המזמין לוודא באמצעות האתר או באמצעות מוקד שירות הלקוחות כי האזור אליו הוא מבקש להזמין את המשלוח נמצא באזור הפעילות.
   • ו.4. החברה תעשה כל מאמץ על מנת לספק את כל המוצרים בהזמנה ובמועד, אולם מסיבות שלא תלויות בחברה לא תמיד יהיו כל המוצרים זמינים, לפיכך, החברה אינה מתחייבת לספק את כל המוצרים בהזמנה בין אם צוין, כי הם במלאי ובין אם לאו ולמזמין לא תהא כל טענה ו/או תביעה כל שהיא כלפי החברה בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה, מובן מאיליו כי מוצר שלא יסופק על ידי החברה לא יחויב.
   • ו.5. מובהר בזאת, כי במידה ובעת מועד אספקת המוצרים, לא יהיה המזמין ו/או מי מטעמו בכתובת שבוקשה הזמנת המוצרים על ידי המזמין, והמזמין לא יאשר טלפונית במוקד שירות הלקוחות, כי הינו מאשר השארת ההזמנה ליד דלת ביתו או בכל מקום אחר הסמוך למענו תוחזר ההזמנה ועל המזמין תהא האחריות לתאם עם החברה את מועד האספקה בשנית, הבאת המוצרים בשנית תחייב את הלקוח בתשלום נוסף של דמי משלוח בנוסף לדמי המשלוח הראשונים. אי קביעת מועד הזמנה חדש על ידי המזמין, לא תפטור אותו מתשלום ההזמנה שבוצע על ידו.
   • ו.6. מובהר בזאת, כי ככל שאושר על ידי המזמין השארת ההזמנה בסמוך לדלת מענו או במקום אחר הסמוך למענו, מסכים ומאשר המזמין, כי האחריות בדבר המוצרים הינה שלו בלבד ובכל במקרה של גניבה ו/או קלקול ו/או כל טענה אחרת בקשר לכך לא יוכל לבוא המזמין בטענות ו/או תביעות כנגד החברה ויחויב במלוא סכום הקניה והמשלוח.
   • ו.7. ככל שעסקינן בהזמנה שהזמנת הראשונה של המזמין הינה הזמנה ראשונה, לא תתאפשר השארת המוצרים המוזמנים בסמוך לדלת מענו כאמור לעיל, ונוכחות המזמין תהא הכרחית לאספקת המוצרים לרבות הצגת תעודה מזהה.
   • ו.8. אי עמידת החברה במועד האספקה המבוקש מכל סיבה שהיא לא יפטור, בכל דרך שהיא, את המזמין מחובת התשלום בגין האספקה.
   • ו.9. אריזת המוצרים המוזמנים תעשה בשקיות ניילון ו/או בכל אריזה אחרת, כפי שתראה החברה, ולא תהא למזמין כל טענה ו/או תביעה בשל כך.
   • ו.10. למען הסר ספק מובהר כי שעון השרת, בו מופעל האתר, יהווה ראיה סופית ומכרעת לעניין שעת אישור ההזמנה על ידי הלקוח באתר ושעת הוצאת החשבון על ידי החברה. בהזמנה טלפונית או באמצעות הפקסימיליה, שעון הרישום במחשבי החברה יהווה ראיה סופית ומכרעת לעניין שעת אישור ההזמנה על ידי הלקוח ושעת הוצאת החשבון על ידי החברה.
  • אופן החזרת מוצרים
  • ז.
   • ז.1. על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולערוך השוואה הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לו בעת האספקה.
   • ז.2. זכות הלקוח להחזרת מוצר ו/או לביטול הרכישה תהיינה אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981, הוראות חוק המכר, התשכ"ח - 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו - 1986, ו/או בכפוף למדיניות החברה כפי שתהא מעת לעת.
   • ז.3. האמור בתקנון זה יחול גם במידה ולקוח בחר לבצע הזמנה באמצעות הטלפון או בדרך אחרת.
   • ז.4. מובהר שוב, כי על המזמין מוטלת החובה לבדיקת תכולתו של המשלוח עם קבלתו ולהשוואתו לחשבונית שתימסר לו על ידי השליח בעת האספקה.
   • ז.5. החזרת מוצרי מזון רגילים (דהיינו- שאינם בגדר פסידים או מתכלים) ניתן יהיה להחזירם עד 14 יום מתאריך הקניה או עד מועד תפוגת המוצר לפי המוקדם מבין השניים.
   • ז.6. החזרת מוצרים שאינם בגדר מזון ואינם פסידים ו/או לא קיימת לגביהם מועד תפוגה, ניתן יהיה להחזירם עד 14 ימים ממועד קבלתם בפועל.
   • ז.7. מובהר בזאת, כי לא ניתן יהיה להשיב מוצרים פגומים ו/או מקולקלים, בכפוף לכך שלא נמסרו כאלו על ידי החברה.
   • ז.8. במקרה שתתגלה אי התאמה בין ההזמנה למוצרים המסופקים או אי שביעות רצון, על המזמין להודיע על כך לחברה בתוך 24 שעות לאחר מועד האספקה, אי מתן הודעה בפרק הזמן כאמור מהווה ויתור של המזמין בדבר כל טענה ו/או תביעה בקשר, לאי התאמה ו/או אי שביעות רצון מצדו.
   • ז.9. החברה תתאם עם המזמין את ההשלמה ו/או ההחלפה ו/או ההחזרה של המוצר ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי למזמין, לפי העניין וככל שמתחייב על פי הנסיבות ועל פי הדין.
   • ז.10. מובהר בזאת כי כל השלמה ו/או החלפה ו/או החזרת מוצר כאמור לעיל, תחייב את המזמין בדמי משלוח כאמור בפרק דמי המשלוח.
  • אפשרויות ביטול ושינוי הזמנה
  • ח.
   • ח.1. שינוי הזמנה על ידי המזמין תתאפשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה שתעשה כל מאמץ לאפשר את שינוי ההזמנה כמתבקש על ידי המזמין .
   • ח.2. ביטול הזמנה יתאפשר אך ורק עד ל-5 שעות לפני מועד האספקה, במידה ומועד האספקה הינו פחות מ 3 שעות, לא ניתן יהיה לבטל את הזמנה. מובהר, כי במקרה כאמור לעיל, בו ניתן יהיה לבטל ההזמנה זה יזוכה המזמין מהתשלום ששולם על ידו, אולם החברה תהא רשאית לגבות מהמזמין תשלום בגין הביטול.
   • ח.3. לאחר שכבר סופקו המוצרים, לא ניתן יהיה לשנות ו/או לבטל את ההזמנה ותחויבו בתשלום מלוא סך ההזמנה או בתשלום ההזמנה המקורית לפני השינוי כאמור, לפי העניין.
   • ח.4. שינוי או ביטול הזמנה יתבצע דרך מספר הטלפון של החברה המופיע באתר.
   • ח.5. החברה תהא רשאית לשנות ו/או לבטל הזמנה ובלבד שתמסור על כך למזמין הודעה לפני מועד האספקה. במקרה של ביטול לא יחויב המזמין בתשלום סך ההזמנה, ובמקרה של שינוי יחויב המזמין בהתאם להזמנה ששונתה.
   • ח.6. יודגש כי החזרת מוצרים וביטול הרכישה תהיינה בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ”ח – 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ”ו – 1986, ו/או בכפוף למדיניות החברה, כפי שתקבע מעת לעת.
  • מועדון הלקוחות "בוצ'ר שופ"
  • ט.
   • ט.1. לקוח המבצע הזמנה באתר זה, מצורף באופן אוטומטי למועדון הלקוחות של בוצ'ר שופ.
   • ט.2. בהצטרפותו למועדון הלקוחות מאשר הלקוח כי קרא את תקנון המועדון ומסכים לכל תנאיו.
   • ט.3. באמצעות הזנת פרטי הקשר, מבצע המשתמש Opt-In למאגר החברה ומאשר בכך לחברה או למי מטעמה לשלוח אליו הודעות שיווקיות לכתובת המייל ו/או הטלפון וכן לנתח מידע סטטיסטי הנוגע לשימושו באתר. במידה והלקוח מעוניין להיגרע ממאגרי המידע כאמור לעיל יהא עליו להודיע על כך לחברה בכתב בהתאם להוראות כל דין.
   • ט.4. שימוש באתר החברה מהווה הסכמה של המשתמש בו להיכלל במאגר המידע של החברה. החברה ו/או מי מטעמה תהא רשאית לפנות אל המשתמשים באמצעות דוור ישיר, לרבות בדואר ישראל או דואר אלקטרוני וכן באמצעות פניות טלפונית ו/או באמצעות הודעות "פוש" באפליקציה, למטרות קידום מכירות, שיווק וכיוצ"ב.
   • ט.5. כל משתמש רשאי להסיר את עצמו ממאגר המידע של החברה, במידה ויבחרו כך, יהא עליו להודיע על כך לחברה בכתב בהתאם להוראות כל דין.
  • מבצעי מכירות
  • י.
   • י.1. מעת לעת יימכרו מוצרים באתר בוצ'ר שופ במסגרת מבצעים לקידום מכירות.
   • י.2. המבצעים הנערכים באתר החברה הנם במסגרת מכירות באתר החברה בלבד.
   • י.3. במידה ואתר החברה יחליט לקיים מבצע כלשהו אזי המבצע יהיה בתוקף עד למועד כפי שייקבע ו/או עד לגמר המלאי (לפי המוקדם מבניהם), והכל בכפוף לתנאים ו/או לתקנון המבצע הרלוונטי ו/או בכפוף למצוין בצד המוצר המוצע במסגרת המבצע. מחירי המבצע נכונים ליום האספקה בלבד, כמפורט לעיל.
  • ביצוע רכישה טלפונית
  • יא.
   • יא.1. למען הסר ספק יובהר כי האמור בתקנון זה בדבר רכישה באמצעות האינטרנט, יחול בשינויים המחויבים גם על הזמנה טלפונית באמצעות מוקד שרות הלקוחות ו/או דרך שליחת מייל ו/או הודעה למוקד ההזמנות של החברה.
   • יא.2. מספר הטלפון לביצוע הזמנה טלפונית בהודעה בלבד הינו 054-5787092_ (לעיל ולהלן “מוקד שרות לקוחות”)
  • אחריות החברה
  • יב.
   • יב.1. החברה אינה אחראית לנזק ו/או הפסד כלשהו שייגרם למזמין באתר ו/או לצד שלישי אחר כלשהו כתוצאה משימוש ו/או רכישה המתבצעת באתר החברה.
   • יב.2. האמור לעיל, הינו לרבות מקרה של רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעל הכרטיס, ו/או כל פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג’ כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק.
   • יב.3. החברה לא תישא בכל אחריות לנזק שייגרם למזמין במישרין או בעקיפין, וזאת עקב איחור במועד האספקה או מכך שסופקו מוצרים פגומים או לא תקינים, למעט אם הפגם או הקלקול נבעו מרשלנות של החברה. למען הסר ספק מובהר, כי אחריות אתר החברה תהא מוגבלת בכל מקרה עד לגובה סכום המוצר בלבד.
   • יב.4. מובהר בזאת, כי מידע בקשר למוצרים המופיעים באתר החברה הינו לעיתים מיצרני המוצרים, ולפיכך אין החברה אחראית על מידע זה.
   • יב.5. המזמין יישא באחריות מלאה לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו ו/או לאתר החברה ו/או לצד שלישי אחר כלשהו בגין טעות שביצע המזמין בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצ”ב.
   • יב.6. החברה אינה אחראית לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס שייגרם ללקוח למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת באתר ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג' כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע על ידי צד ג' כלשהו.
   • יב.7. אתר החברה עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילות האתר ויחד עם זאת המזמין פוטר את אתר החברה מכל אחריות לנזק מכל מין וסוג שהוא שעלולים להיגרם לו ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מפעילות באתר ו/או מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.
   • יב.8. אתר החברה לא יהא אחראי, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם למזמין ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית באשר הם.
   • יב.9. אתר החברה לא יהא אחראי לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו, בכל הקשור למוצרים שיירכשו ואשר צד ג’ שהינו היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם לחברה, והכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין.
   • יב.10. בנוסף יובהר, על אף שבאתר זה מופיע מידע פרסומי וכן קישוריות לאתרים נוספים, אין אתר החברה אחראי לתוכן ו/או למידע שמקורם מצד ג’.
   • יב.11. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא החברה בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי המזמין.
  • אבטחת מידע
  • יג.
   • יג.1. אתר החברה מיישם באתר זה מנגנוני הגנה מתקדמים וזאת על מנת לאבטח את המידע באתר זה.
   • יג.2. הנכם מתחייבים שלא לבצע או לנסות לבצע כל פעולות שיבוש פעולת האתר, לרבות- כל ניסיונות חדירה, סריקה ו/או חשיפת מידע וכיוצ”ב. כמו כן, נאסר באיסור מוחלט להפעיל רובוט או אמצעי אוטומטי אחר אשר מטרתו לסרוק נתונים מתוך האתר.
   • יג.3. מובהר בזאת, כי אתר החברה יפעל בכל דרך חוקית נגד מבצעי הפעולות האסורות, כמפורט בסעיף זה.
   • יג.4. החברה לא תישא בכל אחריות בקשר לחשיפת פרטי המזמין או כל שימוש לרעה אחר, וזאת במידה ולא שמרתם את שם המשתמש ו/או הסיסמה שלכם כראוי או לא החלפתם את סיסמתכם מעת לעת כמומלץ.
   • יג.5. אין לבצע או לנסות לבצע פעולות שיבוש פעולת האתר לרבות חדירה לא מורשת לשרתים, לחשבונות או לנתונים של החברה. אין לבצע בדיקה, סריקה ו/או דגימה של האתר לרבות ניסיונות לבדיקת חדירתו.
   • יג.6. אין לבצע שיבוש או ניסיון שיבוש במתן השירות המוענק באתר ללקוחות ו/או פעילות השרתים מהם הוא פועל.
   • יג.7. החברה תפעל בכל דרך חוקית נגד מבצעי פעולות כאמור.
  • פרטיות
  • יד.
   • יד.1. אתר החברה ו/או מי מטעמו יהא רשאי לפנות אליכם המזמינים באמצעות דוור ישיר, לרבות בדואר ישראל או דואר אלקטרוני וכן באמצעות פניות טלפונית ו/או באמצעות פקסימיליה, למטרות קידום מכירות, שיווק וכיוצ”ב. במסגרת זו יהא האתר רשאי להעביר לכם מידע בקשר החברה.
   • יד.2. במידה והנכם מעוניינים שלא להיכלל במאגר המידע, יהא עליכם להודיע על כך לאתר החברה בכתב בהתאם להוראות כל דין.
   • יד.3. אתר החברה יהא רשאי להשתמש בפרטים שהמזמין מסר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר ודפוסי הקניה של המזמינים וזאת לצורך שיפור השירותים, והקשר עמכם, לצורך דיוור ישיר ו/או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי וכיוצ”ב לצד ג’ אחר, לרבות למפרסמים, ובלבד שמידע זה לא יזהה את זהותו של המזמין.
   • יד.4. החברה תשמור את המידע שייאסף במאגריה והיא תהא רשאית להשתמש בו לפי ראות עיניה במגבלות הוראות תקנון זה וכל דין.
   • יד.5. במידה ויש באתר החברה קישורים (“לינקים”) לאתרי אינטרנט שאינם בבעלות החברה (לרבות קישורים למודעות עם פרסומת ומידע מסחרי של צדדים שלישיים) ושאין לחברה שליטה עליהם, החברה אינה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף בגין קישורים אלה.
  • קניין רוחני
  • טו.
   • טו.1. הקניין הרוחני באתר החברה, בכלל זה הפטנטים ו/או זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או שמות מסחריים ו/או המדגמים ו/או תמחור המוצרים ומחירון המוצרים וכיוצ”ב, שייכים בלעדית לחברה.
   • טו.2. זכויות הקניין הרוחני של החברה כאמור לעיל, יחולו גם על עיצובו הגרפי של האתר, התוכנות, בסיסי הנתונים וכל חומר אחר המצוי באתר .
   • טו.3. אתר החברה שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה.
   • טו.4. כל אזכור בקטלוגים השונים של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות ללקוח ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם. תמונות המוצרים מובאות להמחשה בלבד.
   • טו.5. האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי. ואין לשכפל ו/או להעתיק ו/או לשווק ו/או למכור ו/או לסרוק ו/או לתרגם ו/או להציג כל חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה התקבלה הסכמה לכך מ”בוצ'ר שופ” מראש ובכתב.
  • החוק החל ותניית שיפוט

  על דרך ההתקשרות באמצעות תקנון זה וכל הקשור בו יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד. החברה והלקוח מצהירים כי יעשו כמיטב יכולתם על מנת שסכסוך שיתעורר ביניהם, במידה ויתעורר, ייושב בדרכי נעם מחוץ לכותלי בית המשפט וכי במידה והסכסוך לא ייושב כאמור אזי וסמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט בעיר תל אביב בלבד.

  • הודעות

  כל הודעה שתשלח ע”י אתר החברה למזמין וזאת על פי הכתובת כפי שמילא המזמין בעת ההזמנה תחשב כאילו הגיע לתעודתה לאחר 48 שעות מיום שנמסרה לדואר ישראל, ואם נמסרה בפקס או במייל – ביום מסירתה.

   

  עודכן ביום 30.3.2020